Hırsızlık

Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Hırsızlık, çalmak, aşırmak, para, sahip olmak, ahlak, kanun

Hırsızlık, çalmak, aşırmak, para, sahip olmak, ahlak, kanun

Hırsızlık konusunda özlüsözler

Hırsızlık

"Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar."

Adalet Eğitim Cesaret Hırsızlık

Tamamlayıcı Konular

Para Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı.

Sahip Olmak Sahip olma durumu

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.