Inanmak

Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Bunun doğru olduğuna inanmak istiyorum. - I'd like to believe that's true.

Bazıları UFO ya inanır, bazıları inanmaz - Die einen glauben an Ufos, die anderen nicht. - Some believe in UFOs and others do not.

Inanmak, Inanç, Bilgi, Bilmek, Gerçek, Kabullenmek, Şüphe, Yalan

Inanmak, Inanç, Bilgi, Bilmek, Gerçek, Kabullenmek, Şüphe, Yalan

Inanmak konusunda özlüsözler

Inanmak

"Bir şeye sırf kulaktan duydunuz diye körü körüne inanmayın, birkaç kuşaktan beri itibar görüyorlar diye, geleneklerin de doğru olduğuna inanmayın. Sırf hocalarınızın ya da rahiplerin otoritesine dayanıyor diye hiçbir şeye inanmayın. Ancak bizzat hissettiğiniz, denediğiniz ve doğru olarak kabul ettiğiniz, kendinizin ve başkalarının hayrına olan şeylere inanın ve tutumunuzu onlara uydurun."

Inanmak Muhafazakarlık Iyilik
Inanmak

"Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür."

Düşünce Fikir Eğitim Bilgi Dinlemek Geçmiş Inanmak Inanç Muhafazakarlık
Inanmak

"Her insan yalnızca tecrübesine inanır."

Tecrübe Inanç Inanmak Deneyim
Inanmak

"Yalan ne kadar büyükse, inananı da o kadar çok olur."

Yalan Inanç Inanmak
Inanmak

"Her ne kadar inanmasam da bir tanrının varlığını kabul etmek gerekir."

Tanrı Inanç Inanmak
Inanmak

"Kandırılmanın iki yolu vardır. Birincisi, neyin doğru olmadığına inanmaktır; Diğeri, doğru olana inanmayı reddetmektir."

Yalan Inanmak
Inanmak

"Ne sevgiye ne de nefrete yol açmamak dünya bilgeliğinin yarısıdır: Hiçbir şey söylememek ve hiçbir şeye inanmamak da öteki yarısı."

Bilgelik Inanmak Nefret
Inanmak

"Eğer bir insan size tanrı ineği konusturdu derse ve siz de ona inanmazsanız aslında bu sizin tanrıya inanmadığınızı değil o lafı konusan kişiye inanmadığınızı gösterir."

Din Inanç Inanmak

Tamamlayıcı Konular

Güvenmek Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Hayatın Anlamı

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Bilgi İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Bilgelik Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

Teknoloji

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Kendini Bilmek İnsanin kapasitesinden haberdar olması. Kendini tanıyarak yapabileceklerini önceden kestirebilmesi ve ona uygun davranması.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Anlamak Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Ego Ben

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Düş Görmek Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.

Hayal Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.

Kabullenmek İsteksizce kabul etmek.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Fikir Birliği

Onaylamak Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek.

Şüphe Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık.

Yalan Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz.