İntihar

Bir kimsenin kendi hayatına son vermesi.

Harun, Mine'nin intiharını bir kaza gibi göstermeye çalıştı. - Harun tried to make Mine's suicide look like an accident.

İntihar, ölüm, acı çekmek

İntihar, ölüm, acı çekmek

İntihar konusunda özlüsözler

İntihar

"Kendini öldürme arzusu, daha derinde; başkalarını öldürme arzusunun projeksiyonudur."

Arzu İntikam İntihar

Tamamlayıcı Konular

Ölüm Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi.

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Dert Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum.

Üzüntü Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.