İsyan

İsyan şehirde yayıldı. The revolt spread across the city.

İsyan, ayaklanma, başkaldırma, isyan

İsyan, ayaklanma, başkaldırma, isyan

İsyan konusunda özlüsözler

İsyan

"Yok etme tutkusu aynı zamanda yaratıcı bir tutkudur."

Yok Olmak Yaratmak İsyan
İsyan

"İsyan etmek hayatın doğal bir eğilimidir. Bir solucan bile onu ezen ayağa döner. Genel olarak, bir hayvanın canlılığı ve göreceli haysiyeti ayaklanma içgüdüsünün yoğunluğu ile ölçülebilir."

İsyan Devrimcilik Itaat Öfke Susmak Tutsaklık

Tamamlayıcı Konular

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.