Iyi

İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı.

Iyi, istenilen, kabul edilebilir, yeterli, uygun, hayırlı, sağlıklı

Iyi, istenilen, kabul edilebilir, yeterli, uygun, hayırlı, sağlıklı

Iyi konusunda özlüsözler

Iyi

"Iyi, basit; kötü ise çok yönlüdür."

Iyi Kötülük
Iyi

"İnsanları iyi yapan yasalardır."

Iyilik Iyi Itaat
Iyi

"İyi iki anlama gelir. Birisi mutlak olan iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır."

Iyi Kötülük
Iyi

"Kötü ile iyi arasındaki savaş, aslında sadece iki kötü arasındaki savaştır."

Iyi Kötülük Savaş
Iyi

"Iyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır."

İnsan Iyi
Iyi

"İyi ve kötü fikrini, din ya da mistik bir vicdanla ilgisi yoktur. Hayvan ırklarının doğal bir ihtiyacıdır. Dinlerin kurucuları, filozoflar ve ahlakçılar bize ilahi veya metafizik varlıkları açıklarken, bir karınca veya serçenin kendi küçük toplumunda uyguladıklarının benzerini yapıyorlar. Bu toplum için yararlı mı? O halde iyidir. Bu zararlı mı? O zaman kötü."

Ahlak Iyi Kötülük Din Felsefe
Iyi

"Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır."

Acı Çekmek Iyi Kötülük Zevk
Iyi

"Herkesin aynı zamanda iyi ya da kötü diyebileceği hiçbir şey yoktur doğal durumda; çünkü doğal durumdaki herkes, kendi çıkarına bakar, kendi keyfine göre iyi ya da kötü olanı bilir. Böylece kendi çıkarı ardında koştukça, kendinden başka herhangi başka bir yasaya karşı sorumlu tutmaz kendini; demek ki, doğal durumda günah diye bir şey düşünülemez; ancak herkesin iyi ya da kötüye ortaklaşa karar verdiği ve kendini devlete karşı sorumlu gördüğü sivil durumda olabilir"

Iyi Kötülük Ahlak Doğa Devlet Toplum Günah Ego
Iyi

"En iyi, iyinin düşmanıdır."

Iyi

Tamamlayıcı Konular

Beğenmek İyi veya güzel bulmak.

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Iyi Niyet Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet.

Mantık Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.

Normallik Genel duruma uygun, kabul edilebilir, iyi kabul edilen.

Yapabilmek Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.