Kararlılık

Kararlı olma durumu, istikrar.

O, niyetinde oldukça kararlıydı. - He was quite decided in his determination.

Kararlılık, azim, istikrar

Kararlılık, azim, istikrar

Kararlılık konusunda özlüsözler

Kararlılık

"İnsanın en nadir görülen iyi özelliği tutarlılıktır."

İnsan Tutarlılık Kararlılık
Kararlılık

"Aklın öğütlediği her şeyi tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem, bu karar sağlamlığıdır."

Akıl Tutku Kararlılık Erdem
Kararlılık

"Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır."

Bilgi Iyilik Acı Çekmek Şüphe Korku Kararlılık

Tamamlayıcı Konular

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Devamlılık Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramama durumu

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.