Komünizm

Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.

Communism was the biggest issue in the campaign. - Komünizm kampanyada en büyük konu oldu.

Komünizm, politika, siyaset, sosyalizm, devlet, ekonomi, karl marks, marksizm

Komünizm, politika, siyaset, sosyalizm, devlet, ekonomi, karl marks, marksizm

Komünizm konusunda özlüsözler

Komünizm

"Sosyalizmin olmadığı özgürlüğün ayrıcalık ve haksızlık olduğuna inanıyoruz. Özgürlüksüz sosyalizm ise kölelik ve vahşettir."

Anarşizm Özgürlük Komünizm
Komünizm

"Korumacılık, sosyalizm ve komünizm yasal soygunun çeşitleridir."

Devletçilik Komünizm
Komünizm

"Yirmisinde komünist olmayanın kalbi, kırkında hala komünist olanın aklı yoktur."

Gençlik Komünizm Vicdan Akıl

Tamamlayıcı Konular

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Politika Devlet işlerini yürütme ve yönetme; bir amaca varmak için izlenen yöntem.

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Devletçilik Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi.

Fikir Özgürlüğü

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Devrimcilik Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.

Devlet Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Ordu Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.

Kapitalizm Temel üretim araçlarının onları işleten emekçilere ait olmadığı ekonomik ve sosyal sistem.