Kontrol

Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme.

We can't control the weather. - Biz havayı kontrol edemeyiz.

Kontrol, denetlemek, dizginlemek, yönetim, denetim

Kontrol, denetlemek, dizginlemek, yönetim, denetim

Kontrol konusunda özlüsözler

Kontrol

"En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir."

Bilgelik Kendini Bilmek Özgürlük Kişilik Kontrol

Tamamlayıcı Konular

Denetlemek Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek.

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Yönetmek Yasalara, kurallara veya belli şartlara uygun biçimde çalışmayı sağlamak.

Devlet Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.