Kusur

Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak.

She finds fault with everything and everyone. - Her şeye ve herkese bir kusur buluyor.

Kusur, hata, kabahat, suç, yanlışlık, ayıplama, bozukluk

Kusur, hata, kabahat, suç, yanlışlık, ayıplama, bozukluk

Kusur konusunda özlüsözler

Kusur

"Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir."

Düşmanlık Kusur Aldatmak
Kusur

"Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir."

Affetmek Kusur
Kusur

"Öyle kusurlar vardır ki, büyük yetenekleri meydana getirirler."

Kusur Yetenek
Kusur

"Kusursuzluğu unutun. Her şeyde bir çatlak vardır, ışık içeri böyle girer."

Kusur

Tamamlayıcı Konular

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Suç Yasalara veya ahlak kurallarına aykırı davranış.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Bahane Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.