Mantık

Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.

Logic is obviously your strong point. - Mantık açıkça senin güçlü noktandır.

Mantık, muhakeme, yargılama, mantıklı, akla uygun, kabul edilebilir, anlaşılabilir, olağan

Mantık, muhakeme, yargılama, mantıklı, akla uygun, kabul edilebilir, anlaşılabilir, olağan

Mantık konusunda özlüsözler

Mantık

"Nedenin kendisi yanlış olabilir ve bu yanlışlama mantığımız içinde bir yer bulmalıdır."

Şüphe Mantık Nedensellik
Mantık

"Mantık, doğru düşünme sanatı ve yöntemidir. Her bilimin, her düşünce düzeninin ve sanatın yöntemi mantıktır. Müzikte bile mantık vardır."

Mantık Sanat Bilim Müzik
Mantık

"Her akli olan gerçektir, her gerçek olan aklidir."

Akıl Mantık Gerçek
Mantık

"Mantıkla beslenmeyen şey mantıkla yönetilemez."

Mantık Akıl

Tamamlayıcı Konular

Yargılamak Bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinlemek.

Iyi İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı.

Normallik Genel duruma uygun, kabul edilebilir, iyi kabul edilen.