Matematik

Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.

The exam included mathematics, physics and chemistry. - Sınav matematik, fizik ve kimyayı içeriyordu.

Matematik, Aritmetik, cebir, geometri, sayılar, rakamlar, hesap

Matematik, Aritmetik, cebir, geometri, sayılar, rakamlar, hesap

Matematik konusunda özlüsözler

Matematik

"Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir."

Felsefe Matematik

Tamamlayıcı Konular