Metafizik

Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular

Din, halkın metafiziğidir. - Religion ist die Metaphysik des Volkes. - Religion is the metaphysics of the common people.

Metafizik, fizikötesi, doğa ötesi, fizik ötesi, doğaötesi, idrak dışı, algılanamayan

Metafizik, fizikötesi, doğa ötesi, fizik ötesi, doğaötesi, idrak dışı, algılanamayan

Metafizik konusunda özlüsözler

Metafizik

"Din olumlu nedenlerin üstüne kurulmalı ve teolojiye olduğu kadar metafiziğe de sırt çevirmelidir. Insanlık dininin ilkesi, başkaları için yaşamaktır. Nereden geldiğimiz ve nereye gideceğimizi düşünmeden yaşamamızı daha mutlu kılabiliriz. Bu mutluluk, birbirimizi sevmek ve birbirimiz için yaşamakla gerçekleşir. Insanlığı bir insanı sevdiğiniz gibi seviniz ve insanlık için yaşayınız."

Din Metafizik Mutluluk Sevgi İnsan

Tamamlayıcı Konular

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.