Mevki

Bireyin toplum veya iş hiyerarşisi içindeki yeri.

Onun şirketteki mevkisini biliyor musun? - Do you know his status in the company

Mevki, makam, statü, pozisyon, itibar, prestij, zümre, durum, hal

Mevki, makam, statü, pozisyon, itibar, prestij, zümre, durum, hal

Mevki konusunda özlüsözler

Mevki

"Bir insanı bulunduğu mevkiyle değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmek gerekir."

Açgözlülük Mevki

Tamamlayıcı Konular

Onur Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer.