Mükemmellik

Beklentileri karşılayan tüm özelliklere sahip olmak.

Perfection doesn't exist. - Mükemmellik yoktur.

Onun dövüş sanatları kahramanlığı zaten yüce mükemmellik seviyesine ulaştı. - His martial arts prowess has already reached a level of sublime perfection

Mükemmellik, Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olmak, mükemmel, harika

Mükemmellik, Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olmak, mükemmel, harika

Mükemmellik konusunda özlüsözler

Mükemmellik

"Kendi kendine yetmek doğadaki her şeyin amacıdır. Bu durum en iyi durumdur."

Varlık Mükemmellik
Mükemmellik

"Mükemmelleştikçe normalleşiriz."

Mükemmellik Normallik

Tamamlayıcı Konular

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Gurur Onur, övünme.

Tamamlamak Eksiksiz, tamam duruma getirmek.