Mülkiyet

Ev, arsa, araç gibi malların sahibi olma durumu.

Bir şirketin yönetimi bir şirketin mülkiyetinden farklıdır. - Management of a company is different from ownership of a company.

Mülkiyet, aidiyet, sahiplik, tasarruf

Mülkiyet, aidiyet, sahiplik, tasarruf

Mülkiyet konusunda özlüsözler

Mülkiyet

"Kapitalizm, mülkiyet hakkı dahil, bütün birey haklarını tanıyan, bütün mülkiyetin özel bireylerce sahiplenildiği bir sosyal sistemdir."

Kapitalizm Mülkiyet Birey Politika
Mülkiyet

"Sahip olmak istediklerin, sana sahip olurlar."

Sahip Olmak Biriktirmek Ihtiyaç Istek Mülkiyet
Mülkiyet

"Mühür balmumunda nasıl iz bırakırsa, eşyada insanda öyle iz bırakır."

Zenginlik Bütünleşmek Davranış Hırs Mülkiyet
Mülkiyet

"Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden herşeyini kaybetmiştir."

Kaybetmek Mülkiyet Cesaret Onur

Tamamlayıcı Konular

Sahip Olmak Sahip olma durumu

Biriktirmek Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek.