Müzik

Tek sesli veya çok sesli olarak birtakım duygu ve düşünceleri anlatma sanatı, musiki.

Harun isn't a music major. - Harun bir müzik majörü değil.

Müzik, sanat, musiki, ses

Müzik, sanat, musiki, ses

Müzik konusunda özlüsözler

Müzik

"Mantık, doğru düşünme sanatı ve yöntemidir. Her bilimin, her düşünce düzeninin ve sanatın yöntemi mantıktır. Müzikte bile mantık vardır."

Mantık Sanat Bilim Müzik
Müzik

"Sessizlikten sonra, anlatılamaz olanı ifade etmek için en yakın olan müziktir."

Müzik

Tamamlayıcı Konular

Sanat Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan yaratıcılık.

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Kabullenmek İsteksizce kabul etmek.