Nankörlük

Yapılan iyiliğe olumlu karşılık vermemek, değer bilmemek, düşmanca davranmak.

Nankörlük, hainlik, iyilikbilmez

Nankörlük, hainlik, iyilikbilmez

Nankörlük konusunda özlüsözler

Nankörlük

"Insanlara kendilerini nankörlüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmayınız."

Nankörlük

Tamamlayıcı Konular

Vefasızlık Maddi ve manevi ilgi, sevgi veya desteğe rağmen karşılık görememe.