Narsizm

Kendini beğenmek, üstün görmek.

Narsizm, kibir, kendini beğenmişlik

Narsizm, kibir, kendini beğenmişlik

Narsizm konusunda özlüsözler

Narsizm

"Bütün ağır psikolojik hastalıkların temelinde narsizm yatar."

Psikoloji Narsizm Büyüklenmek

Tamamlayıcı Konular

Ego Ben

Kibir Kendini büyük görme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme.

Büyüklenmek Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.