Nefs

Kişinin öz varlığı, kişinin kendisi, öz varlık, kişilik.

Nefs, benlik, öz, özbenlik, karakter, şahsiyet, kişilik

Nefs, benlik, öz, özbenlik, karakter, şahsiyet, kişilik

Nefs konusunda özlüsözler

Nefs

"Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol."

Nefs Vicdan

Tamamlayıcı Konular

Karakter Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye.

Ruh Varlığa karakterini sağlayan öz.

Güleryüz

Kendi Olmak Kişinin kendini tanıması ve ona uygun hareket etmesi.

Kişilik Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet.