Ordu

Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.

Rambo'nun tek başına bir orduyu yenebileceği tam bir efsane. - It's just a myth that Rambo can defeat an army alone.

The army was in retreat. - Ordu geri çekildi.

Ordu, askeriye, devlet, ülke, savaş, emniyet, polis, kolluk, savunma

Ordu, askeriye, devlet, ülke, savaş, emniyet, polis, kolluk, savunma

Ordu konusunda özlüsözler

Ordu

"Türkler teşkilâtlanma yeteneği yüksek, askeri bir toplumdur. Yani "Her Türk askerdir" sözüne gülerler ama beğenin beğenmeyin bu doğrudur."

Ordu Devlet
Ordu

"Devlet ve milletin mukadderatında milli irade esas ve hakimdir. Ordu bu milli iradenin koruyucusudur."

Milli Irade Devlet Ordu

Tamamlayıcı Konular

Devlet Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Devletçilik Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Komünizm Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.

Savaş Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.

Barış Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Çatışmak Birbirine çatmak veya çatılmak, kavga etmek

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.

Mücadele Herhangi bir amaca erişmek veya bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.