Oynamak

Eğlenme veya etkileme amaçlı olarak yapılan etkinlik.

Harun sahnede oynamaya hazır olduğundan emin değil. - Harun isn't sure he's ready to perform on stage.

Ich werde meine Pflicht mit Freude ausführen. - I will perform my duties with pleasure.

Oynamak, rol yapmak, performans

Oynamak, rol yapmak, performans

Oynamak konusunda özlüsözler

Oynamak

"Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oyun oynamayı bıraktığmız için yaşlanırız."

Yaşlanmak Oynamak
Oynamak

"İnsanIar kahramanIarı oynuyorIar; çünkü korkakIar. AzizIeri oynuyorIar; çünkü kötü ruhIuIar. Suikastçiyi oynuyorIar; çünkü yanıbaşIarındaki komşuIarını öIdürmek için yanıp tutuşuyorIar. İnsanIar oynuyorIar; çünkü doğuştan yaIancıIar."

Yalan Oynamak
Oynamak

"Insan, oynadığı müddetçe tam insandır."

İnsan Oynamak

Tamamlayıcı Konular