Özgün

Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal

He is one of the original settlers. When he arrived, there were no buildings for miles around. - O özgün yerleşimcilerden biridir. O geldiğinde millerce mesafede hiç ev yoktu.

Özgün, orijinal

Özgün, orijinal

Özgün konusunda özlüsözler

Özgün

"Zihin ne kadar güçlü ve özgün olursa, yalnızlık dinine o kadar çok meyleder."

Yalnızlık Zeka Akıl Özgün

Tamamlayıcı Konular

Özel Olmak Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.