Özlemek

Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Özlemek, gurbetlik, gurbet, ayrılık, bağlılık, hasret, geçmiş, hatırlamak, özlem

Özlemek, gurbetlik, gurbet, ayrılık, bağlılık, hasret, geçmiş, hatırlamak, özlem

Özlemek konusunda özlüsözler

Özlemek

"Özlemek geçmişe dair bir istek değil, geleceğe yönelik bir hayaldir."

Özlemek

Tamamlayıcı Konular

Ayrılık Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

Geçmiş

Hatırlamak

Gurbet Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Bağlılık Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanmak.

Aşk Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Sadakat İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk.

Gelecek Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati

Tarih Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.

Tutku Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.