Para

Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı.

He is always asking for money. - O, her zaman para istiyor.

Das Vorhaben verschlingt eine Menge Geld. - Bu proje çok para yer.

Para, nakit, mangır, sermaye

Para, nakit, mangır, sermaye

Para konusunda özlüsözler

Para

"Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir."

Para
Para

"Para, gübre gibi etrafa yayılmazsa işe yaramaz."

Para
Para

"Hayat boyunca başarının sırrı: para, para, para."

Başarı Para

Tamamlayıcı Konular

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Kapitalizm Temel üretim araçlarının onları işleten emekçilere ait olmadığı ekonomik ve sosyal sistem.