Dert

Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum.

Kızlar sorundan başka bir şey değildir. - Girls are nothing but trouble.

Dert, mesele, problem, sorun, kaygı, tasa, acı çekmek, cefa, üzüntü, bela, zahmet, karışıklık, meşakket, aksilik, ıstırap

Dert, mesele, problem, sorun, kaygı, tasa, acı çekmek, cefa, üzüntü, bela, zahmet, karışıklık, meşakket, aksilik, ıstırap

Dert konusunda özlüsözler

Dert

"Bir derdin varsa, derman bulmaya çalış; bulamıyorsan da, onu dert etme."

Dert Çalışmak Azim
Dert

"Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler."

Dost Dert Konuşmak Paylaşmak

Tamamlayıcı Konular

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Üzüntü Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

Sorun Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum.

Zorluk Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma.

Kaygı Üzüntü, endişe duyulan düşünce.

Korku Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp ve solunum hızlanması gibi belirtileri olan duygu.

Tedirginlik Sonunu bilemediğimiz durumlarda yaşadığımız huzursuzluk temelli durum.

İntihar Bir kimsenin kendi hayatına son vermesi.

Zulüm Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum.

Felaket Her türlü türde büyük kayıp, üzüntü ya da tatsızlığa neden olan öngörülemeyen bir olay.

Kaos Düzeni sağlayan araçların etkinliklerini yitirip sistemin başıboş hale gelmesi.