Sanat

Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan yaratıcılık.

Sanat sınıfında korkutucu bir maske yaptım. - I made a frightening mask in art class

Sanat, güzellik, yaratıcılık

Sanat, güzellik, yaratıcılık

Sanat konusunda özlüsözler

Sanat

"Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir."

Sanat
Sanat

"Hiçbir şey istemeyen, hiçbir umudu olmayan ve hiçbir şeyden korkmayan kişi asla bir sanatçı olamaz."

Istek Sanat Korku
Sanat

"Mantık, doğru düşünme sanatı ve yöntemidir. Her bilimin, her düşünce düzeninin ve sanatın yöntemi mantıktır. Müzikte bile mantık vardır."

Mantık Sanat Bilim Müzik
Sanat

"Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır."

Sanat
Sanat

"Düşünmek, bütün sanatların en güç öğrenilenidir."

Düşünmek Sanat

Tamamlayıcı Konular

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Müzik Tek sesli veya çok sesli olarak birtakım duygu ve düşünceleri anlatma sanatı, musiki.

Güzellik Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik.

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.