Saygı

Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

We respect them. - Onlara saygı duyuyoruz.

Saygı, ahlak, sevgi, hürmet, ihtiram

Saygı, ahlak, sevgi, hürmet, ihtiram

Saygı konusunda özlüsözler

Saygı

"Eğitimin sırrı, çocuğa saygıyla başlar."

Eğitim Çocuk Saygı
Saygı

"Sizi gerçek ailenize bağlayan kan bağı değil, birbirinizin hayatındaki saygı ve neşe bağıdır. Bir ailenin üyeleri nadiren aynı çatı altında büyürler."

Aile Saygı Mutluluk

Tamamlayıcı Konular

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Alçakgönüllülük Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Sevgi İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Aşk Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

Güleryüz

Hediye Parasız verilen, bağışlanan şey, armağan.

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.