Sömürgecilik

Genel olarak bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi.

Many have long suffered oppression and hardship under colonialism. - Birçoğu sömürgecilik altında uzun süre baskı ve zorluktan çekti.

Viele haben lange gelitten an Unterdrückung und Mangel unter dem Kolonialismus. - Many have long suffered oppression and hardship under colonialism.

Sömürgecilik, müstemlekecilik, kolonicilik, sömürgeci, işgalci, emperyaslist

Sömürgecilik, müstemlekecilik, kolonicilik, sömürgeci, işgalci, emperyaslist

Sömürgecilik konusunda özlüsözler

Sömürgecilik

"Fethedilen devletler kendi yasaları altında özgür olarak yaşama geleneğine sahipseler, fatih hükümdarın buraları elinde tutmak için izleyeceği üç yol vardır: Birincisi buraları yakıp yıkmaktır; ikincisi bizzat oraya gidip yerleşmektir; üçüncüsü ise fethedilen devletlerin yasalarını olduğu gibi bırakıp burayı sadece vergiye bağlamakla yetinip halkın sadakatini sağlamak üzere de kalabalık olmayan bir yönetim kadrosu kurmaktır. "

Savaş Sömürgecilik Devlet Bağımsızlık

Tamamlayıcı Konular