Söz

Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi.

Söz, konuşmak, ifade, vaad, mesaj, kelime, konuşma, laf, deyiş, tabir, terim, özdeyiş, vecize, atasözü, lakırdı, sözcük

Söz, konuşmak, ifade, vaad, mesaj, kelime, konuşma, laf, deyiş, tabir, terim, özdeyiş, vecize, atasözü, lakırdı, sözcük

Söz konusunda özlüsözler

Söz

"Sözcükleri doğru kullanırsanız, sözcükler birşeyden geçen röntgen ışınları gibi olabilir."

Konuşmak Söz
Söz

"Umutlarımıza göre söz verir ve korkularımıza göre hareket ederiz."

Korku Söz

Tamamlayıcı Konular

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Itaat Alınan emre uymak. Söz dinlemek. İnkıyad etmek. Boyun eğmek. Amirin meşru emirlerini dinleyip ona göre hareket etmek.

Konuşmak Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak.

Fikir Birliği

Fikir Özgürlüğü

İnsan

Tartışmak Bir konu üzerinde, birbirine ters olan görüş ve inançları karşılıklı savunmak.