Suç

Yasalara veya ahlak kurallarına aykırı davranış.

Suçunun büyüklüğünü anladı. - He realized the magnitude of his crime.

Suç, cürüm, aptallık, hata, ayıp, sabıka, günah

Suç, cürüm, aptallık, hata, ayıp, sabıka, günah

Suç konusunda özlüsözler

Suç

"Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir."

Adalet Suç Vahşet
Suç

"Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur haklı olsa bile."

Savaş Kaybetmek Suç
Suç

"Hapishaneler, devlet tarafından korunan, suç üniversiteleridir."

Suç Yargılamak
Suç

"Bütün tutkular bize suç işletir ama, bizi en gülünç hatalara düşüren aşktır."

Aşk Hata Suç Tutku
Suç

"Her suçun kökeni, ya algıdaki bir sorun; ya sebeplendirmedeki bir sorun; ya da ani bir tutku nöbetidir."

Algı Suç Tutku

Tamamlayıcı Konular

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Kusur Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak.

Bahane Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.

Aptallık Zekâ yoksunu, alık, ahmakça hareketler.

Delilik Aklını yitirmiş olmak, akli dengesi bozulmak.

Düşüncesiz Düşünmeden davranmak.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.