Tarih

Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.

Harun teaches history at a high school. - Harun bir lisede tarih dersleri veriyor.

Tarih, geçmiş

Tarih, geçmiş

Tarih konusunda özlüsözler

Tarih

"İnsan hep aynı insan olduğu için tarih tekrar eder."

İnsan Tarih
Tarih

"Nedeni ne olursa olsun Roma, servetini yitirmeye başlamıştı. Örgüt çözülüyordu; iktidar çöküyor; gurur, duygusuzluğa dönüşüyordu. Büyük şehirler taşra kentleri olup çıktı, karayolları bozuldu, ticaret uğultusu dindi; okumuş Romalıların küçük aileleri, her yıl sınırdan içeri süzülen, okuması yazması olmayan, güçlü kuvvetli kişilerin etkisi altında kaldı; putataparlık kültürünün yerini, Doğu’dan gelen töreler aldı; İmparatorluk da, hemen hemen kimse farkına varmaksızın Papalığın eline geçti."

Tarih Medeniyet Din Uygarlık
Tarih

"Maddenin özü, yer çekimidir, zihnin özü ise özgürlüktür. Evrensel tarih, özgürlük bilinci içinde bir ilerlemedir. Bu ilerlemeyi zorunluluğu içinde öğrenmemiz gerekir."

Özgürlük Bilim Tarih Zeka Madde
Tarih

"Harbin sonu ne olursa olsun, bugünden itibaren İngiliz İmparatorluğunun sonunun geldiğini haber verebiliriz. Bu imparatorluk ölüm darbesini bu harpte yemiştir. İngiliz halkının geleceği, lânetli adasında açlık ve veremden ölmektir. - Ölmeden önce yazdırdığı notlardan"

Tarih
Tarih

"Sümerliler cinsel güce "kalbin suyu" demişlerdi."

Cinsellik Tarih

Tamamlayıcı Konular

Geçmiş

Ayrılık Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

Gelecek Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati

Hatırlamak

Özlemek Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Gurbet Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.