Tedbir

Bir şeyi temin edecek veya def edecek yol, maksada uygun olarak işi yürütme.

Her türlü tedbiri almak zorundayız. - We have to take every precaution.

Tedbir, önlem, ikaz, ihtiyat, sakınmak

Tedbir, önlem, ikaz, ihtiyat, sakınmak

Tedbir konusunda özlüsözler

Tedbir

"Sakın unutma, ne zaman karşına bir seçenek çıksa, bilinmeyeni, riskli olan, tehlikeli ve güvencesiz olanı seç. Hiçbir zaman zarara uğramazsın."

Tedbir Risk

Tamamlayıcı Konular