Teşekkür

Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma.

He sent me a letter of appreciation. - O bana bir teşekkür mektubu gönderdi.

Teşekkür, taktir, takdir, şükran

Teşekkür, taktir, takdir, şükran

Teşekkür konusunda özlüsözler

Teşekkür

"Insanların çoğu için teşekkür, sadece daha büyük yardımlar için gizli bir umuttur."

Teşekkür Yardım

Tamamlayıcı Konular

Hediye Parasız verilen, bağışlanan şey, armağan.

Güvenmek Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek.

Övmek Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek.