Tutarlılık

Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Beynimiz ve ruhumuz durumlara karşı farklı tepkiler verebilir. Kişi konu hakkında bilinçli ve farkındalığa sahipse yaklaşımı benzer ve süreçlere uyumlu olur. Kendi içlerinde bir sistemleri vardır.

İçsel ve dışsal olarak ikiye ayrılır. Yani hem kendi içimizde hemde bunun dışa yansımasında uyumluluk, kararlılık ve benzerlik olmalıdır.

Tutarlı insanlar tahmin edilebilir davrandıklarından toplumda bu özellikleriyle sevilirler.

Tutarlılık, bütünlük, uyum, farkındalık, bilinç, kararlılık, benzerlik

Tutarlılık, bütünlük, uyum, farkındalık, bilinç, kararlılık, benzerlik

Tutarlılık konusunda özlüsözler

Tutarlılık

"İnsanın en nadir görülen iyi özelliği tutarlılıktır."

İnsan Tutarlılık Kararlılık

Tamamlayıcı Konular

Düzen Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Hayatın Anlamı

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

Kararlılık Kararlı olma durumu, istikrar.

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Sıradanlık Herşey veya herkesle çok fazla ortak özelliklere sahip olmak.