Utanç

Hatalı bir davranış sonucu ortaya çıkan utanma duygusu.

It would be a shame to let all this food go to waste. - Tüm bu yiyeceklerin boşa gitmesine izin vermek utanç olurdu.

Utanç, utanmak, hicap, yüzüne bakamamak

Utanç, utanmak, hicap, yüzüne bakamamak

Utanç konusunda özlüsözler

Utanç

"Utanç gençlerin süsü yaşlıların ise yüz karasıdır."

Yaşlanmak Gençlik Utanç

Tamamlayıcı Konular

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Bahane Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.