Üzüntü

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

Happiness has no taste without sadness. - Üzüntü olmadan mutluluğun tadı yoktur.

Üzüntü, acı çekmek, dert, çile, hüzün

Üzüntü, acı çekmek, dert, çile, hüzün

Üzüntü konusunda özlüsözler

Üzüntü

"Hüzün, yok olanın eksikliğinden, üzüntü ise varolanın eksikliğinden kaynaklanır."

Varlık Üzüntü

Tamamlayıcı Konular

Dert Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum.

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

İntihar Bir kimsenin kendi hayatına son vermesi.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.