Vahşet

İnsani olmaktan uzak tutum içinde bir canlıya verilen zarar.

Vahşet, vahşilik, acımasızlık, gaddarlık, yabanilik, hayvani, korkunç, insanlık dışı

Vahşet, vahşilik, acımasızlık, gaddarlık, yabanilik, hayvani, korkunç, insanlık dışı

Vahşet konusunda özlüsözler

Vahşet

"Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir."

Adalet Suç Vahşet

Tamamlayıcı Konular

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Açgözlülük Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah, tamahkarlık

Zulüm Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum.