Varlık

Var olma durumu.

She lives on another plane of existence. - O, başka bir varlık düzleminde yaşıyor.

Es gibt keine zeitgenössischen Quellen, die die Existenz Jesu bezeugen, ohne nicht auch Gott und Wunder zu erwähnen.- There are no contemporary sources backing up the existence of Jesus that do not also mention God and miracles.

Varlık, mevcudiyet, varoluş, yaşam, olmak

Varlık, mevcudiyet, varoluş, yaşam, olmak

Varlık konusunda özlüsözler

Varlık

"Hüzün, yok olanın eksikliğinden, üzüntü ise varolanın eksikliğinden kaynaklanır."

Varlık Üzüntü
Varlık

"Kendi kendine yetmek doğadaki her şeyin amacıdır. Bu durum en iyi durumdur."

Varlık Mükemmellik
Varlık

"Varolmak değişmek, değişmek olgunlaşmak, olgunlaşmak ise kendini sonsuza dek yaratmaya devam etmektir."

Varlık Değişim Olgunluk Bilgelik
Varlık

"Fiziksel objelerin aslında kendilerinden gerçekliklerinin olmadığını öğretiyorum, bunların ancak zihnin ürünleri olduğunu söylüyorum, aslında hepsi bir hayaldir. Bunların duyularla algılandığı ve ayırt edildiği doğrudur fakat aslında diğer yandan hiçbirinin kendiliğinden kendi doğaları, gerçeklikleri yoktur. Onlar gerçekte görülmüyorlar ama zihin tarafından tasarımlanıyorlar. Bir bakıma kavranabiliyorlar ama bir bakıma da gerçekte kavranamıyorlar."

Varlık Hayal Hayal Gücü Duygu Gerçek
Varlık

"Kaide olmazsa varlık da olmaz."

Varlık Kanun
Varlık

"Birşeyi varetmek için kayıtsız inanç yeterlidir."

Varlık Inanç
Varlık

"Yaşanan gerçeğin törpülenmş halidir."

Gerçek Varlık
Varlık

"Biz televizyon izleyerek, milyonerler, sinema tanrıları, rock yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük ama olmayacağız. Hepimiz heba oluyoruz. Bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş... Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşindeyiz. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız yok; ne büyük savaş ne de büyük bir buhran yaşadık. Bizim savaşımız ruhani savaş. Ve bunalımımız kendi hayatlarımız."

Anarşizm Algı Uygarlık Farkındalık Kanun Medeniyet Özgürlük Toplum Varlık Yabancılaşmak Yozlaşma
Varlık

"Fiziksel güçle ve mülkiyetle olan bağlarımı niçin koparıyorum? Çünkü ancak kendimi mahvederek ruhumun gerçek gücünü keşfedebilirim."

Acı Çekmek Anarşizm Aydınlanma Bağımsızlık Uygarlık Bilinç Erdem Imkansızlık Kaybetmek Sadelik Sahip Olmak Varlık Yoksunluk
Varlık

"Bir varlığın gücü hangi noktada yalnız olduğunu bilme başarısında yatar."

Varlık Güç Yalnızlık
Varlık

"Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. Düşünüyorum, o halde varım. İlk bilgim bu sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim."

Düşünmek Varlık Şüphe Bilgi
Varlık

"Algılanamaz bir varlığın olduğunu varsaymak....algılanabilir dünyada bulduğumuz düzenliliği anlamaya yardımcı olmaz."

Algı Varlık
Varlık

"Niçin herşey varlıktır da daha fazlası hiçlik değildir."

Varlık Evren Hiçlik
Varlık

"Varlik, zihnimizin olanakları çerçevesinde var olur."

Varlık Bilinç Akıl
Varlık

"Hiç bir şey benimdir deme yalnızca yanımdadır de . Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne eş, ne yaşam, ne ölüm, ne huzur, ne de keder her zaman seninle kalmaz."

Ölüm Sahip Olmak Varlık Zenginlik

Tamamlayıcı Konular

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Hayatın Anlamı

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Hayat Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür

Özel Olmak Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.

Sahip Olmak Sahip olma durumu

Yok Olmak Ortadan kalkmak, varlığı sona ermek.

Kendi Olmak Kişinin kendini tanıması ve ona uygun hareket etmesi.

Alçakgönüllülük Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Öğrenmek Yetenek, beceri kazanmak için yapılan faaliyetler.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Anlaşmak Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Bağımsızlık Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilme.

Kabullenmek İsteksizce kabul etmek.

Doğruluk Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış.

Kafa Tutmak Bir güce karşı dirençli olma kararlılığı.

Yaratmak Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak.

Ego Ben

Kaybetmek Yenik düşmek, yenilmek.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Felaket Her türlü türde büyük kayıp, üzüntü ya da tatsızlığa neden olan öngörülemeyen bir olay.

Mükemmellik Beklentileri karşılayan tüm özelliklere sahip olmak.