Yapabilmek

Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.

Are you able to read the book attentively? - Bist du dazu fähig, das Buch aufmerksam zu lesen?

Yapabilmek, muktedir, hünerli, becerikli, kadir, yetenek, uygun, hüner, beceri, meleke, marifet, yeti, istidat, kudret, liyakat, hassa, ehliyet

Yapabilmek, muktedir, hünerli, becerikli, kadir, yetenek, uygun, hüner, beceri, meleke, marifet, yeti, istidat, kudret, liyakat, hassa, ehliyet

Yapabilmek konusunda özlüsözler

Yapabilmek

"Yapabilirsiniz. Çünkü yapmalısınız!"

Yapabilmek

Tamamlayıcı Konular

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Kabiliyet Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Hayal Gücü

Iyi İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı.

Mantık Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.

Normallik Genel duruma uygun, kabul edilebilir, iyi kabul edilen.

Alışkanlık Bir şeye alışmış olma durumu.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.