Yetenek

Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

The more skills one masters, the greater contribution one can make to society. - Bir insan ne kadar çok yetenek öğrenirse, topluma o kadar daha çok katkıda bulunur.

Yetenek, kapasite, hüner, beceri, ustalık, maharet, kabiliyet, meleke, sanat

Yetenek, kapasite, hüner, beceri, ustalık, maharet, kabiliyet, meleke, sanat

Yetenek konusunda özlüsözler

Yetenek

"İnsanlar belli bir özelliği ısrarlı bir şekilde sürekli yaparak elde ederler."

Çalışmak İnsan Yetenek Kabiliyet Barış Alışkanlık
Yetenek

"Kader tanrıçasının zalim olduğu ve sonunda hepimizin posasını çıkaracağı doğru; ama sıkı, ölümsüz bir kaybedenden daha yıldırıcı hiçbir şey yoktur. Işin sırrı şunda yatıyor; herkes kaybedebilir, kaybetmek yeteneklerin en kolayıdır."

Kaybetmek Kazanmak Yetenek
Yetenek

"Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır."

Deha Yetenek Çalışmak
Yetenek

"Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur."

Yoksunluk Yetenek Beğenmek Güvenmek
Yetenek

"Yetenek, sükunet içinde ortaya çıkar. Karakter ise dünyanın fırtınaları içinde."

Karakter Susmak Yetenek
Yetenek

"Toplumun geri kalmışı, insanlarını yeteneğine göre değerlendiremeyen toplum demektir."

Toplum Yetenek
Yetenek

"Biri yetenek sahibi olduğunda, her şey onun gelişimine katkıda bulunur."

Yetenek
Yetenek

"Bir adamın değeri, büyük yetenekleriyle değil, onları nasıl kullandığına bakılarak ölçülmelidir."

Değer Yetenek
Yetenek

"Öyle kusurlar vardır ki, büyük yetenekleri meydana getirirler."

Kusur Yetenek
Yetenek

"Eğitimin amacı, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir."

Eğitim Kabiliyet Yetenek
Yetenek

"Yetenek başkalarının vuramadığı hedefi vuran nişancı gibidir; dahi ise başkalarının göremediği bir hedefi vuran bir nişancı."

Dahilik Yetenek

Tamamlayıcı Konular

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Hayal Gücü

Kabiliyet Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Yapabilmek Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.

Deneyim Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı.

Alışkanlık Bir şeye alışmış olma durumu.

Sanat Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan yaratıcılık.

Müzik Tek sesli veya çok sesli olarak birtakım duygu ve düşünceleri anlatma sanatı, musiki.