Zulüm

Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum.

Merhametsiz adalet zulümdür, adaletsiz merhamet yok olmanın anasıdır. - Justice without mercy is cruelty; mercy without justice is the mother of dissolution.

I cannot abide to see such cruelty. - Böyle zulüm görmeye tahammül edemem.

Zulüm, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa, kabalık, gaddarlık, hunharlık, baskı

Zulüm, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa, kabalık, gaddarlık, hunharlık, baskı

Zulüm konusunda özlüsözler

Zulüm

"Birey haklarını ihlal etmek demek, onu kendi yargısının aksi yönde davranmaya zorlamak veya onun değerlerini kamulaştırmak demektir. Esas olarak bunu yapmanın yalnız bir yolu vardır: Fiziksel zor kullanımı. Insan haklarının iki olası ihlalcisi vardır; suçlular ve siyasi yönetim."

Politika Zorlamak Zulüm Zorbalık
Zulüm
Zulüm

"Zalimce eylemlerin hepsinin bir arada yapılması gerekir; böylece insanlar daha az acı çekeceklerinden dolayı, halk arasında daha az kızgınlığa neden olacaktır. Buna karşılık iyilikler yavaşça birbirini izlemelidir ki tadına daha iyi varılabilsin."

Zorbalık Zulüm Acı Çekmek Baskı
Zulüm

"Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak."

Adalet Zulüm

Tamamlayıcı Konular

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Baskı Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.

Fikir Özgürlüğü

Vahşet İnsani olmaktan uzak tutum içinde bir canlıya verilen zarar.

Haksızlık Hak ve adalete aykırılık.

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Dert Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum.

Zorlamak Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak.